Take S300

  1. Up Rom 4.0 tiếng việt cho Take S300

    Up Rom 4.0 tiếng việt cho Take S300

    Hình ảnh demo                         Tổng hợp lỗi và Fix lỗi Take HD S300 1. lỗi khi lên ICS bị FC wifi_ics_plus.tv.apk gì gì đó thì bạn...
Chát online Zoom In Zoom Out